EKATEL SA

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Αλκμάνος αρ. 37 στον ∆ήμο Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα έξης: 

1. Υποβολή & ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της 24ης Εταιρικής Χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018. 

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεμβρίου 2018 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως κ.λπ.) καθώς και έγκριση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2018- 31.12.2018. 

3. Απαλλαγή των μελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης 2018. 

4. Καθορισμός ύψους συμβάσεως μίσθωσης έργου ή υπηρεσίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για παρεχόμενες ανεξάρτητες υπηρεσίες αυτών προς την εταιρεία κατά το 2019. 

5.Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 και προσδιορισμός της αμοιβής τους. 

6. Προτάσεις και ανακοινώσεις. 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Αθήνα 23 Ιουλίου 2019 Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

en_USEnglish
elΕλληνικά en_USEnglish