ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εταιρεία

Η Ε.ΚΑΤ.ΕΛ.  Α.Τ.Ε. είναι μια σύγχρονη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία η οποία συμβάλει θετικά στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Κατά την διάρκεια της εικοσαετούς δραστηριότητάς της εκτέλεσε έργα συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 €

η προοπτική μας

Η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καθώς και η ανάγκη εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων υποδομής τόσο στην Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, δίνουν στην Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε. την προοπτική περαιτέρω αναβάθμισης και συνεχούς βελτίωσης της δομής και λειτουργίας της

Δημόσια Έργα

Εκπαιδευτήρια, Πολιτιστικά κέντρα, Νοσοκομειακές μονάδες- Εργαστήρια, Δημοτικά κτίρια, Υπουργεία
Υδραυλικά, Οδοποιΐα, Αθλητικά, Λιμενικά, Αναπλάσεως πρασίνου, Αεροδρόμια

Ιδιωτικά Έργα

Κτίρια Γραφείων,
Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, Κοινωφελείς ξενώνες, Βιομηχανικά Ενεργειακά έργα – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Οικιστικά συγκροτήματα, Ξενοδοχεία

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά