ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Ελλάδος με διακριτικό τίτλο Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε. προήλθε από μετατροπές των Ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των Μετόχων της, (που δραστηριοποιούνται από το 1984 στο χώρο των κατασκευών με πολλά εκτελεσμένα έργα), με σκοπό να ιδρύσουν και πλαισιώσουν μια σύγχρονη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία η οποία θα συμβάλει θετικά στην παραγωγική ανάπτυξη της Χώρας.
Έτσι το 1994 ιδρύθηκε η Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 231.000€ διαιρούμενο σε 5.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 42€ ανά μετοχή. Κύριοι και αποκλειστικοί μέτοχοι της Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε. είναι οι Γκιόκας Χρήστος, Γκιόκας Κων/νος και Σπανός Σαράντης άπαντες μηχανικοί κατέχοντες την ανώτατη βαθμίδα Μ.Ε.Κ. (Δ΄ τάξη). Στην στελέχωση της εταιρείας συμμετέχει ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Καλφαντής Παναγιώτης με ΜΕΚ Δ΄ τάξης.
H E.KAT.EΛ. Α.Τ.Ε είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με αριθμό 12432 και ανήκει στην 3η τάξη για Έργα Οδοποιίας, Οικοδομικά, Υδραυλικά και Ηλεκτρομηχανολογικά,  Λιμενικά και Βιομηχανικά / Ενεργειακά.
Η Εταιρεία είναι κάτοχος πιστοποιητικών: ISO 9001:2015 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας), QHSAS 18001:2007 (σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία) και ISO 14001:2015 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης).    

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ε.ΚΑΤ.ΕΛ.  Α.Τ.Ε. διοικείται από τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Διοίκηση, Οργάνωση της εταιρείας εφαρμόζεται σύστημα “κλιμακωτής” διεύθυνσης σύμφωνα με το οργανόγραμμα λειτουργίας.
Η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με σχετικό άρθρο του καταστατικού και Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
Σπανός Σαράντης, κάτοικος Ν. Φιλοθέης
Αμαρουσίου, οδός Αγ. Όρους 65.

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:
Γκιόκας Κων/νος, κάτοικος Ν. Ψυχικού,
οδός Αγ. Γεωργίου 64.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:
Γιασεμής Ιωάννης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής,
οδός Τρωάδος 15.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:
Μπαλκόνης Νικόλαος, κάτοικος Βύρωνα,
οδός Σπετσών 2-4.

“…είναι μια σύγχρονη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία η οποία θα συμβάλει θετικά στην παραγωγική ανάπτυξη της Χώρας”

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά