ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης & Πλατειών Δήμου Πόρου

Ανάδοχος: Ε.ΚΑΤ.ΕΛ.  Α.Τ.Ε.

Έτος κατασκευής: 1995

Εκτελεσμένο αντικείμενο: 66.000.000 δρχ.

(193.690,39€)

Σχετικά θέματα

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά