ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΣΑ

Ανάδοχος: ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε

Υπεργολαβία: ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

Έτος εκτέλεσης: 1992 – 1993  

Εκτελεσμένο Αντικείμενο: 4.000.000€

Σχετικά θέματα

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά