ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗ Δ. ΘΗΒΑΣ

Δίκτυο Ύδρευσης και αποχέτευσης Θήβας

Ανάδοχος: Κ/Ξ Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε. – ΜΠΙΤΚΟ Α.Τ.Ε.

Έτος κατασκευής: 1998-2000

Εκτελεσμένο αντικείμενο: 314.381.907 δρχ

(922.617,48€)

Σχετικά θέματα

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά