ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΩΣ

Επισκευή - Προστασία Παραλιακής Οδού Εφαπτομένης του ​Κάστρου Κω

Ανάδοχος: Ε.ΚΑΤ.ΕΛ.  Α.Τ.Ε.

Έτος κατασκευής: 1995 – 1996

Εκτελεσμένο αντικείμενο: 75.062.686 δρχ.

(220.286,68€)

Σχετικά θέματα

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά