ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ

Νηπιαγωγείο Αρκεσίνης δήμου Αμοργού

Ανάδοχος: Α.Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
 
Υπεργολάβος: Ε.ΚΑΤ.ΕΛ.  Α.Τ.Ε.
 
Χρόνος κατασκευής: 2009-2010
 
     Εκτελεσμένο αντικείμενο: 314.805,56€
     

Σχετικά θέματα

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά