ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ

Νοσοκομείο Παιδων "Η Αγία Σοφία" κτίριο Δοξιάδη

Ανάδοχος: ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε

Υπεργολαβία: Ατομικά εργοληπτικά πτυχία

Έτος κατασκευής: 1990 – 1994

Εκτελεσμένο Αντικείμενο 330.000.000 δρχ

(968.452€)

Σχετικά θέματα

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά