ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες Νηπιαγωγείου Αρκεσίνης

Ανάδοχος: Α.Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
 
Υπεργολάβος: Ε.ΚΑΤ.ΕΛ.  Α.Τ.Ε.
 
Χρόνος κατασκευής: 2009-2010
 
Εκτελεσμένο αντικείμενο: 35.000€

Σχετικά θέματα

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά